Format 4

I Format kan du øve forskellige måleenheder som fx vægt, tid, længde og rumfang. Du kan også arbejde med gennemsnit og funktioner og talsystemer, eller flytninger som fx drejning og parallelforskydning.