Matematiktak 8

Her kan du arbejde med statistik ved fx at undersøge, hvor mange i klassen der spille på et instrument. Du kan også fx træne de 4 regningsarter, potenser, parenteser, procenter og kvadratrødder og lave arealberegning.