Villeby nat_tek 3-4

I natur/teknologi kan du lære en hel masse om forskellige dyr og planter fx om dinosaurusser eller om hvordan planter ’spiser’, men du kan også lære om universet, eller om hvordan et foster udvikler sig. Du kan også prøve at arbejde med forskeren og fx se i mikroskop eller helt oppe fra en satellit, og du kan lære om forskellige stoffer. Du kan også lære om, hvad du har ret til som barn.